El muntatge d'objectes de fusta

 

Les operacions de muntatge de les diferencia peces dels objectes de fusta consiseixen bàsicament en la unió d'aquestes peces. Hi ha diversos tipos d'unions: poden ser clavades, cargolades i engalzades.