Unions clavades

Les unions clavades s'utilitzen per fer unions permanents, i s'utilitzen els claus.

 

Els claus petits s'anomenen puntes. Les cabotes més freqüents són la plana, la rodona i la cónica. Altres tipus de claus són els claus de ganxo, les tatxes i les gafes.