El reciclatge de la fusta: el paper

La desforestació és el problema creat per la destrucció dels boscos a causa d'una explotació exesiva o de grans incendis.


Una de les coses que es poden fer per conservar el medi natural és reciclar els residus de fusta que es produeixen a les serradores o a les industries de la fusta.


Gràcies a l'alt contingut en cel·lulosa de la fusta, els residus d'aquest material també són utilitzables per fer paper.


Finalment, només quan no pot ser reciclada, la fusta pot ser incinerada, i així s'en pot obtenir electricitat.