Les eines

Definició

Les eines són objectes  o instruments manuals que serveixen per fer alguna operació espesífica sobre els materials.

Tipus d'eines

LesEines manuals són les que utilitzem només amb la força del nostre cos.

 

Les màquines eines són les que es fan anar amb l'ajuda de motors.

 

Segons quina eina utilitzem, podrem fer les operacions amb més o menys qualitat i esforç.

 

Hi ha eines molt senzilles i n'hi ha de més complexes.

 

La utilització d'algunes eines influeixen en el medi, ja que consumeixen energia o provoquen sorolls molestos.

 

 

Normes d'ús i conservació

És important fer servir cada eina per la seva funció, i no fer coses amb ella que no li correspon.

 

El conjunt d'operacions de mantaniment que cal fer a una eina són les normes de conservació.

 

La nateja a l'aula és molt important. No cal que siugi a fons; n'hi ha prou de treure-hi la pols i les restes de material de damun les taules, els bancs de traball, el terra i el safreig.

 

Sempre cal fer:

 • Utilitzar cada espai per a la funció que té reservada.
 • Col·locar al lloc corresponent totes les eines, els materials i els productes abans de sortir de l'aula.
 • Natejar l'aula abans de sortir.
 • Utilitza l'aigua de l'aixeta amb moderació per evitar esquitxades.
 • Desconnectar i recollir el cable de les màquines elècrtiques portatils abans de desar-les.

 

No s'ha de fer mai:

 

 • Utilitzar la zona de disseny i experimentació per fer operacions que puguin produir pols o brutícia.
 • Accedir sense permís dels professors al magatzem o a les zones restingides.
 • sortir de l'aula sense haver-la endreçat i netejat.
 • Manipular les eines o les instal·lacions quan no es necessiten.

 

Normes de seguretat

Cal fer-ho sempre:

 

 • Utilitzar tot l'espai disponible que siqui necessari i treballar a una distanci adecuada de companys i companyes, especificament si fas servir màquines elèctriques.
 • Transportar els llistons i les peces llargues en posició vertical.
 • Recollir-te els cabells, si els portes llargs, i ajustarce els punys de la camisa.
 • Utilitzar els elements de protecció (ulleres, guants i davantals) sempre que calgui.
 • Subjectar amb el cargol de banc o els serjants el material que hagis de treballar amb les eines.

 

No s'ha de fer mai:

 

 • Córrer per l'aula de tecnologia. 
 • Jugar amb les eines o les màquines.
 • Posar-te molt aprop dels teus companys o companyes quan treballen amb eines, sobretot si són elèctriques.
 • Mullar els aparells elèctrics o acostarlos a la zona del safreig.
 • Introduir objectes en els punts de conexió elèctrica.
 • Subjectar amb les mans el material mentre un company o companya treballa amb eines.