Les fustes

La fusta és un material orgànic obtingut a partir de la transformació de primeres matèries d'origena partir de la transformació de primeres matèries d'origen vegetal.


La fusta dels arbres, abans de convertir-se en material útil, ha de passar per un procés d'obtenció i un altre de transformació.