Fustes transformades

La fusta transformada es fa amb serradures i resines.


Amb aquests materials es poden fer taulers, i es distingeixen es taulers de partícules també conegut com fusta aglomerada, tauler de fibres que segons el gruix i l'acabat, s'anomenen DM o Tàblex, tauler de fusta contraplacada i el tauler xapat.