Obtenció

 

Per obtenir la fusta calen un seguit d'operacions que es fan en el mateix bosc on hi ha els arbres: la tala, que consisteix a tallar l'arbre per labase; el tall, que aconsegueix que els tronas tinguin la llargària adequada per ser transportats i perquè puguin ser manipulats fàcilment a la serradora i, per últim, el transport dels troncs des del bosc fins a les serradores, on serran sotmesos al procés de transformació.