Propietats i característiques de la fusta

No totes les fustes tenen les mateixes propietats. No obstant aixó, podem dir que, en general, la fusta és un material resistent, lleuger, tou ( es ratlla amb facilitat), combusible i aïllant de la calor i l'electricitat.


Si mirem la fusta a través del microscopi, veurem que és formada per cèl·lules d'un compost químic anomenat cel·lulosa en forma de tubs llargs (fibres), que estan unides per una substància anomenada lignina, que hi fa de ciment.


Quan es talla la fusta, a les sones de tonalitats i propietats diferents es pot veure que forma unes línies o dibuixos que s'anomenen veta i que són característics de cada tipus de fusta.


Hem dit que la fusta és molt lleugera, però en realitat la seva densitat varia molt segons el tipus de fusta.


Les fustes es dilaten (augmenten de mida) i es contrauen (disminueixen de mida) segons la humitat de lambient on es troben. Pel fet de tenir aquest comportament es diu que són higroscòpiques.


La humitat també hi afaboreix el desenvolupament de fongs i insectes.