Transformació

A la serradora es fa el proces de transformació per aconseguir que a fusta ogtinguda al bosc es converteixi en un material útil. Aquest procés de transformació consisteix a serrar els troncs per obtenir-ne les formes desitjades (bigues, taulons, taulers, llistons, etc.) i a assecar-los per reduir-ne el contingut d'humitat.