Materials naturals i materials transformats

Els materials són elresultat de la transformació de primeres matèries en productes útils per a alguna funció: construcció d'objectes, fabricació de màquines i aparells, edificació...

 

Transformació:

 

Naturalesa, Primeres materies, Materials, Objectes / Productes

 

                Obtenció                          Construció / Fabricació

 

  • Materials naturals: són els que s'utilitzen pràcticament igual com els trobem a la natura. No necessiten gaire transformació per ser útils. Alguns exemples de materials naturals són la llana, el cotó, el cuir, la seda, el suro, la fusta massissa, etc.
  • Materials transformats: són aquells que, tot i ser d'origen natural, necessiten un important procés de transformació abans de ser utilitzats. alguns exemples de materials transformats són el paper, el metall, el plàstic, el vidre, la ceràmica, el ciment, etc.