Operacions bàsiques

Marcar

El marcatge consisteix a dibuixar sobre el material els contorns de la peça que hem d'obtenir. Cal fer-oh sempre abans de tallar i l'operació serveix per saber per on hem de guiar l'eina de traball.

Tallar

El tall és l'operacio que es fa sobre diferents materials en brut i serveix per seperar i obtenir peces de les formes i dimencions desitjades.

Debastar, ajustar i polir

Debastar:

 

Consisteix a eliminar una part del material d'una peça per aproximar-nos a les dimencions finals que ha de tenir.

 

Ajustar:

 

Vol dir donar a la peça les dimencions definitives de la manera més exacte possible.

 

Polir:

 

És deixar amb un acabat llis i fi les superfícies ajustades.

Mesurar i verificar

Un cop hem marcat i tallat una peça, mentre l'anem debastant, ajustant o polint, l'hem d'anar mesurant fins a aconseguir que  les dimencions siguin les que indiquen els plànols.

 

Comprovar (verificar) que el tall que acabem de fer forma un angle recte amb algun dels costats de la peça o, simplement, que e´s prou recte.

Foradar

Hi ha dos tipus de forats:

 

  • El forat passant. És quell forat que travesa tot el material.
  • El forat cec. És el forat que no arriba a trabessar el material.

Subjectar

La subjecció és una operació necessària en la fase de construcció.

Muntar i desmuntar

Per muntar i desmuntar s'utilitzen diferents tipus d'eines: claus fixes, claus colzades, claus angleses, clsus Allen i tornavisos.

 

Quan es tracta de muntatges en què cal clavar claus, es fan servir martells, que també són útils per a moltes altres operacions.