Tècniques industrials del treball en fusta

Hi ha tallers de fusteria que construeixen tota mena d'objectes de fusta, bàsicament per a la construcció, com ara finestres, portes, ferfils de fusta, motllures, a més de les ebenisteries, que construeixen exclusivament mables.


Als tallers de fusteria s'utilitzen màquines d'us molt general: serres circulars, serres de cinta, màquines universals o obradores, regruixedores, tupís, torns i polidores. Totes van amb motor elèctric.


Hi ha maquines que realitzen més d'una operació, aquestes s'anomenen centres de mecanitzat i són controlades per ordinador.